Gửi phản hồi

Nếu bạn có thắc mắc gì, có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn sớm nhất có thể.

Multi-Source FeedbackMulti-Source & Text FeedbackPulse Check Feedback
Cửa hàng BM

17 Princess Road
London, Greater London
NW1 8JR, UK

Giờ làm việc

  • Thứ hai:08:00 – 17:00
  • Thứ ba:08:00 – 17:00
  • Thứ tư:08:00 – 17:00
  • Thứ năm:08:00 – 17:00
  • Thứ sáu:08:00 – 17:00
  • Thứ bảy:08:00 – 17:00
  • Chủ nhật:Không làm việc

Tuyển dụng

Nếu bạn hứng thú với công việc tại BMshop, vui lòng liên hệ: lienhevoibmshop@gmail.com