Tagged: Solidworks

6

Mô phỏng tay máy 3 bậc tự do trong Matlab

Đây là bài tập lớn môn robot công nghiệp của mình: “Mô phỏng động học Robot Okura A1600III” và được giới hạn chỉ mô phỏng động học và giới hạn còn 3 bậc tự...

Hướng dẫn xuất file CAD sang Simmechanic 0

Hướng dẫn xuất file CAD sang Simmechanic

SimMechanic là một Toolbox của Matlab cho phép bạn xuất file Cad 3D từ các phần mềm thiết kế như Inventor, Solidworks … sang định dạng STL để mô phỏng trong Simulink. SimMechanic cũng...