Tagged: Simulink

0

Kết nối Matlab Gui và Matlab Simulink

Matlab là bộ công cụ hỗ trợ rất tốt cho các ứng dụng kỹ thuật, bộ công cụ Simulink hỗ trợ lập trình mô phỏng có thể kết nối với Matlab Gui (Graphic User...

Hướng dẫn xuất file CAD sang Simmechanic 0

Hướng dẫn xuất file CAD sang Simmechanic

SimMechanic là một Toolbox của Matlab cho phép bạn xuất file Cad 3D từ các phần mềm thiết kế như Inventor, Solidworks … sang định dạng STL để mô phỏng trong Simulink. SimMechanic cũng...