Tagged: RTOS

0

Hệ điều hành FreeRTOS

FreeRTOS được nghiên cứu bởi Richardarry với tên ban đầu là FRTOS. Mục đích của FreeRTOS là portable (khả năng linh động) , open source (mã nguồn mở), mini kernel (là một hệ điều...