Tagged: Ros Indigo

0

Install ROS software packs for UXA-90 robot

The installation process required for the UXA-90 Humanoid robot ROS software based on NimbRo ROS Soccer Package. For more information please visit https://github.com/nvtienanh/UXA_OP Dependencies Ubuntu 14.04 LTS (anything else and you are on your...

4

Hướng dẫn cài ROS Indigo

Hiện tại mình đang thực hiện nghiên cứu về ROS (Robot Operating System), để điều khiển Humanoid robot. ROS hiện tại chỉ hỗ trợ tốt trên nền tảng Linux. Sau đây là cách cài...