Tagged: robot

6

Mô phỏng tay máy 3 bậc tự do trong Matlab

Đây là bài tập lớn môn robot công nghiệp của mình: “Mô phỏng động học Robot Okura A1600III” và được giới hạn chỉ mô phỏng động học và giới hạn còn 3 bậc tự...

Mô phỏng động học robot Okura A1600III 0

Mô phỏng động học robot Okura A1600III

Okura A1600III là một loại robot bốc xếp hàng hóa với tốc độ nhanh của hãng Okura, nó có thể bốc xếp được túi, thùng… tùy theo loại đầu công tác được lắp vào....