Tagged: PWM

0

Đo tần số xung PWM – Arduino

Bài viết này sẽ hướng dẫn đo tần số của xung vuông trên board Arduino Nano. Thiết bị sử dụng Arduino Nano LCD 16×2 Biến trở Module NE555 Mạch tạo xung NE555 được sử...

0

MPLAB XC8 – Lập trình PWM

Pulse Width Modulation – PWM (Điều biến độ rộng xung) là một trọng những phương pháp đơn giản và phổ biến được sử dụng để tạo ra tín hiệu điện áp analog (tương tự) ...