Tagged: mpu6050

Code CCS-C lọc Kalman cho cảm biến MPU6050

Code CCS-C lọc Kalman cho cảm biến MPU6050

Bộ lọc Kalman Bộ lọc Kalman, được Rudolf (Rudy) E. Kálmán công bố năm 1960, là thuật toán sử dụng chuỗi các giá trị đo lường, bị ảnh hưởng bởi nhiễu hoặc sai số,...

Điều khiển xe 2 bánh tự cân bằng 0

Điều khiển xe 2 bánh tự cân bằng

[stream provider=youtube flv=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DQrUvFX1O-ng img=x:/img.youtube.com/vi/QrUvFX1O-ng/0.jpg embed=false share=true width=640 height=360 dock=true controlbar=over bandwidth=high autostart=false responsive=16:9 /] Đồ án môn học: Thiế kế hệ thống cơ điện tử – Đh Bách khoa HCM. Điều khiển xe hai...