Tagged: Giao tiếp USART

0

STM32 GNU MCU Eclipse – Giao tiếp USART

Giới thiệu Tiếp tục với các tutorial lập trình trên kit STM32F4 với bộ công cụ GNU MCU Eclipse, lần này mình sẽ giới thiệu cách lập trình module USART sử dụng bộ thư...