Tagged: Fuzzy controller

0

Lập trình Genetic Fuzzy Controller

Giới thiệu Ở bài Lập trình Fuzzy controller không dùng toolbox, mình đã giới thiệu cách lập trình Fuzzy controller mà không cần dùng toolbox, điều này giúp dễ dàng chuyển sang code C...

1

Lập trình Fuzzy controller không dùng toolbox

Bài viết này sẽ hướng dẫn thiết kế Fuzzy controller (bộ điều khiển mờ) trên Matlab mà không cần sử dụng toolbox của Matlab. Điều này sẽ giúp các bạn dễ dàng áp dụng...