Tagged: đọc ADC

0

MPLAB XC8 – Lập trình đọc ADC

Trong bài này chúng ta sẽ học cách lập trình module ADC của vi điều khiển PIC 16F877A dùng trình biên dịch MPLAB XC8. Tín hiệu của các đại lượng vật lý trong tự...