Tagged: code CCS-C

Code CCS-C lọc Kalman cho cảm biến MPU6050

Code CCS-C lọc Kalman cho cảm biến MPU6050

Bộ lọc Kalman Bộ lọc Kalman, được Rudolf (Rudy) E. Kálmán công bố năm 1960, là thuật toán sử dụng chuỗi các giá trị đo lường, bị ảnh hưởng bởi nhiễu hoặc sai số,...