STM32 GNU MCU Eclipse – Timer callback function Bình luận

Bài viết này giới thiệu lập trình sử dụng chức năng đếm timer, trong ví dụ demo dưới đây cứ sau 100ms, đèn led xanh sẽ nháy sáng 1 lần và cứ sau 1s đèn đỏ sẽ nháy 1 lần. Dĩ nhiên là thay vì nháy led chúng ta có thể làm việc khác như tính toán xử lý số liệu đọc cảm biến thay vì nháy led.

Các bạn có thể download Project mẫu GNU MCU Eclipse ở cuối bài viết. Dưới đây là code file main.c để mọi người có thể hình dung được cấu trúc của chướng trình. Cuối bài viết là Project dùng timer, để download toàn bộ thư viện và các file header các bạn vui lòng xem bài viết này.

Viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.