Tính toán các biến symbolic trong MATLAB Bình luận

Giới thiệu

Bài viết này sẽ hướng dẫn tính toán đơn giản các phương trình chứa biến symbolic trong MATLAB. Ví dụ được sử dụng là xác định phương trình động lực học của cơ hệ thông qua phương trình Lagrang trong bài viết

Phương trình Lagrang

\begin{align}\label{eq:1}
\dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}}-\dfrac{\partial\mathcal{L}}{\partial q}=f
\end{align}
Trong đó: $\mathcal{L} = KE-PE$
Phương trình \eqref{eq:1} được viết lại thành:
\begin{align}\label{eq:2}
B\left(q\right)\ddot{q}+C\left(\dot{q},q\right)+G\left(q\right)=F
\end{align}
Chương trình Matlab sau sẽ giúp tìm các ma trận $B$ $C$ $G$ $F$ giúp giảm sai sót khi tính bằng tay

Code MATLAB

Hiển thị dạng công thức

Các ma trận $B$ $C$ $G$ $F$, sau khi tính toán hiển thị khá dài và khó nhìn, có một cách để giúp chúng ta nhìn công thức dễ hơn là sử dung lệnh latex của MATLAB.
Ví dụ muốn hiển thị ma trận G dạng công thức thì gõ latex(G) trên MATLAB Command Windows và copy kết quả trả về (dòng dưới dòng ans = ). Tiếp theo vào trang http://www.hostmath.com/ paste như hình, công thức sẽ được hiển thị ở dưới

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Đánh dấu * là trường bắt buộc

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn .