Lập trình Fuzzy controller không dùng toolbox 1

Bài viết này sẽ hướng dẫn thiết kế Fuzzy controller (bộ điều khiển mờ) trên Matlab mà không cần sử dụng toolbox của Matlab. Điều này sẽ giúp các bạn dễ dàng áp dụng lập trình cho vi điều khiển. Ví dụ đơn giản này sẽ điều khiển vận tốc của xe theo một vận tốc mong muốn, kết quả có thể xem hình dưới.
Control Vehical speed

Đề bài

de bai

Slides

Code Matlab

1 Bình luận

Trackbacks and Pingbacks

  1. […] bài Lập trình Fuzzy controller không dùng toolbox, mình đã giới thiệu cách lập trình Fuzzy controller mà không cần dùng toolbox, […]

Viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.