invert-pendulum-2

Điều khiển PID mô hình con lắc ngược Bình luận

Ở bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình mô phỏng con lắc ngược trong Matlab. Mô hình sử dụng bộ điều khiển PID. Phần tính toán động lực học các bạn xem ở bài viết Điều khiển LQR mô hình con lắc ngược
invert-pendulum

Code Matlab

Inverted_Pendulum.m

pendulum.m

Kêt quả

PID Invert Pendulum
PID Invert Pendulum

Viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.