Điều khiển LQR mô hình con lắc ngược

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn điều khiển mô hình con lắc gắn trên xe bằng bộ điều khiển LQR trên Matlab. Đầu tiên mình sẽ phân tích để tìm ra phương trình trạng thái của hệ thống sau đó viêt code mô phỏng trong matlab.

Mô hình hệ thống

invert-pendulum
Trong đó:

 • $u$ là lực tác dụng lên xe
 • $x$ là vị trí của xe
 • $\theta$ là góc nghiêng của con lắc
 • $m$ là khối lượng của con lắc
 • $M$ là khối lượng của xe
 • $I$ là moment quán tính của con lắc.
 • $L=2l$ là chiều dài của con lắc ngược

Phương trình động lực học

invert-pendulum-2

Phương pháp 1

Áp dụng các định luật Newton
Phân tích lực tác động lên từng thành phần của hệ thống là xe và con lắc. Tại khớp nối sẽ xuất hiện các cặp phản lực tương ứng triệt tiêu nhau là $H$ và $V$. Giả sử con lắc có dạng thanh thẳng đồng chất, trọng tậm $G$ nằm ở chính giữa thanh với tọa độ:$\left(x_{G},y_{G}\right)$:
\begin{equation}\label{ref1}
\begin{cases}x_{G}=x+lsin\theta\\y_{G}=lcos\theta\end{cases}\qquad
\end{equation}
Con lắc chuyển động xoay quanh trọng tâm $G$ và chuyển động theo xe:
Chuyển động xoay:
\begin{equation}\label{ref2}
I\ddot{\theta}=Vl\sin\theta-Hl\cos\theta\qquad
\end{equation}
Chuyển động theo phương ngang:
\begin{equation}\label{ref3}
\ddot{x}_{G}=\frac{d^{2}\left(x_{G}\right)}{dt^{2}}=H\qquad
\end{equation}
\begin{equation}
\Leftrightarrow \frac{d^{2}\left(x+l\sin\theta\right)}{dt^{2}}=H\nonumber
\end{equation}
Chuyển động theo phương đứng:
\begin{equation}\label{ref4}
\ddot{y}_{G}=\frac{d^{2}\left(y_{G}\right)}{dt^{2}}=HV-mg\qquad
\end{equation}
\begin{equation}
\Leftrightarrow\frac{d^{2}\left(l\cos\theta\right)}{dt^{2}}=V-mg\nonumber
\end{equation}
Phương trình chuyển động của xe:
\begin{equation}\label{ref5} M\ddot{x}=u-H\qquad\end{equation}
Mục tiêu điều khiển là duy trì con lắc nằm ở phương thẳng đứng, chúng ta giả sử rằng $\theta\left(t\right)$ và $\dot{\theta}\left(t\right)$ nhỏ nên có thể xem $\sin\theta\approx\theta,\cos\theta\approx1,\theta\dot{\theta}\approx0$. Phương trình động lực học của hệ thống:
\begin{equation}\label{ref6}
\left(2\right)\Leftrightarrow I\ddot{\theta}=Vl\theta-Hl\qquad
\end{equation}
\begin{equation}\label{ref7}
\left(3\right)\Leftrightarrow m\left(\ddot{x}+l\ddot{\theta}\right)=H\qquad
\end{equation}
\begin{equation}\label{ref8}
\left(4\right)\Leftrightarrow 0=V-mg\qquad
\end{equation}
Kết hợp \eqref{ref5} và \eqref{ref7} ta được:
\begin{equation}\label{ref9}
\left(M+m\right)\ddot{x}+ml\ddot{\theta}=u\qquad
\end{equation}
Kết hợp \eqref{ref6}, \eqref{ref7} và \eqref{ref8}:
\begin{equation}\label{ref10}
\left(I+ml^{2}\right)\ddot{\theta}+ml\ddot{x}=mgl\theta\qquad
\end{equation}

Phương pháp 2

Áp dụng phương trình Euler-Lagrange (đang cập nhật)

Laplace 2 vế của \eqref{ref9} và \eqref{ref10}:
\begin{equation}\label{ref11}
\begin{bmatrix}\dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \\\dot{x} \\ \ddot{x} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&0&0 \\ \frac{\left(M+m\right)mgl}{I\left(M+m\right)+Mml^{2}}&0&0&0 \\0&0&0&1\\ -\frac{m^{2}gl^{2}}{I\left(M+m\right)+Mml^{2}}&0&0&0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\x \\ \dot{x} \end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 \\ -\frac{ml}{I\left(M+m\right)+Mml^{2}} \\0 \\ \frac{I+ml^{2}}{I\left(M+m\right)+Mml^{2}} \end{bmatrix}u\qquad
\end{equation}

Bộ điều khiển LQR

Đang cập nhật

Code Matlab

Inverted_Pendulum.m

pendulum.m

Tiến Anh

Xin chào, tôi là Tiến Anh. Nội dung trên blog này là những chia sẽ kiến thức của tôi với hy vọng sẽ hữu ích cho mọi người.

You may also like...

38 Responses

 1. 26/05/2016

  […] Ở bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình mô phỏng con lắc ngược trong Matlab. Mô hình sử dụng bộ điều khiển PID. Phần tính toán động lực học các bạn xem ở bài viết Điều khiển LQR mô hình con lắc ngược […]

 2. 22/08/2018

  topfuck123gals.mobi

  topfuck123gals.mobi EYbYp

 3. 26/08/2018

  athabolrui1987.wikidot.com

  athabolrui1987.wikidot.com 527

 4. 06/09/2018

  schatshadowengine.mobi

  schatshadowengine.mobi WkG

 5. 06/09/2018

  adultshadowengine.mobi

  adultshadowengine.mobi XSky6L

 6. 06/09/2018

  schattopengine.mobi

  schattopengine.mobi lM0CM

 7. 06/09/2018

  schatshadowrank.mobi

  schatshadowrank.mobi 5bKd

 8. 07/09/2018

  pronbestrank.mobi

  pronbestrank.mobi XziM4C

 9. 07/09/2018

  pronshadowengine.mobi

  pronshadowengine.mobi XPddXp

 10. 07/09/2018

  pronshadowengine.mobi

  pronshadowengine.mobi NrI

 11. 07/09/2018

  pronshadowengine.mobi

  pronshadowengine.mobi 2AiQ2

 12. 07/09/2018

  schatfreese.mobi

  schatfreese.mobi mMLBXT

 13. 07/09/2018

  xxxbestrank.mobi

  xxxbestrank.mobi finUhZ

 14. 07/09/2018

  pronvipse.mobi

  pronvipse.mobi fYS

 15. 07/09/2018

  xxxvipsearch.mobi

  xxxvipsearch.mobi 85qwz

 16. 07/09/2018

  schatshadowrank.mobi

  schatshadowrank.mobi Zgk

 17. 17/09/2018

  fastfuckse.mobi

  fastfuckse.mobi DzSC6

 18. 17/09/2018

  fastfucksite.mobi

  fastfucksite.mobi Z3yA

 19. 17/09/2018

  fastsexsearch.mobi

  fastsexsearch.mobi NwmN

 20. 17/09/2018

  speedsexsite.mobi

  speedsexsite.mobi XoU4j

 21. 17/09/2018

  tophookupportal.mobi

  tophookupportal.mobi g4ewr

 22. 17/09/2018

  topfucksearch.mobi

  topfucksearch.mobi MsH

 23. 17/09/2018

  topsexportal.mobi

  topsexportal.mobi it1o3

 24. 17/09/2018

  fastsexportal.mobi

  fastsexportal.mobi Lpjo

 25. 17/09/2018

  topdatingse.mobi

  topdatingse.mobi RV2pT

 26. 17/09/2018

  fastfuckportal.mobi

  fastfuckportal.mobi 1Pp

 27. 24/09/2018

  oklandbesthomesecurity.info

  oklandbesthomesecurity.info jGBn

 28. 24/09/2018

  oklandviphomeguard.us

  oklandviphomeguard.us WZ4e

 29. 24/09/2018

  oklandviphomesecurity.us

  oklandviphomesecurity.us NMsK5c

 30. 24/09/2018

  oklandtophomeguard.us

  oklandtophomeguard.us 2a7

 31. 24/09/2018

  oklandvipsecuritysystems.us

  oklandvipsecuritysystems.us 05zZF

 32. 24/09/2018

  oklandbestsecuritysystems.us

  oklandbestsecuritysystems.us 7OknU

 33. 24/09/2018

  oklandbestsecuritysystems.info

  oklandbestsecuritysystems.info g542tM

 34. 24/09/2018

  oklandtophomeguard.info

  oklandtophomeguard.info Z9sNVm

 35. 24/09/2018

  oklandviphomeguard.info

  oklandviphomeguard.info N3QE

 36. 24/09/2018

  oklandbestsecuritysystems.us

  oklandbestsecuritysystems.us hvt1

 37. 02/10/2018

  youtube.com

  youtube.com

 38. 01/11/2018

  Điều khiển LQR mô hình con lắc ngược

  http://a-brandir.blogspot.com

Trả lời