Điều khiển LQR mô hình con lắc ngược 25

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn điều khiển mô hình con lắc gắn trên xe bằng bộ điều khiển LQR trên Matlab. Đầu tiên mình sẽ phân tích để tìm ra phương trình trạng thái của hệ thống sau đó viêt code mô phỏng trong matlab.

Mô hình hệ thống

invert-pendulum
Trong đó:

 • $u$ là lực tác dụng lên xe
 • $x$ là vị trí của xe
 • $\theta$ là góc nghiêng của con lắc
 • $m$ là khối lượng của con lắc
 • $M$ là khối lượng của xe
 • $I$ là moment quán tính của con lắc.
 • $L=2l$ là chiều dài của con lắc ngược

Phương trình động lực học

invert-pendulum-2

Phương pháp 1

Áp dụng các định luật Newton
Phân tích lực tác động lên từng thành phần của hệ thống là xe và con lắc. Tại khớp nối sẽ xuất hiện các cặp phản lực tương ứng triệt tiêu nhau là $H$ và $V$. Giả sử con lắc có dạng thanh thẳng đồng chất, trọng tậm $G$ nằm ở chính giữa thanh với tọa độ:$\left(x_{G},y_{G}\right)$:
\begin{equation}\label{ref1}
\begin{cases}x_{G}=x+lsin\theta\\y_{G}=lcos\theta\end{cases}\qquad
\end{equation}
Con lắc chuyển động xoay quanh trọng tâm $G$ và chuyển động theo xe:
Chuyển động xoay:
\begin{equation}\label{ref2}
I\ddot{\theta}=Vl\sin\theta-Hl\cos\theta\qquad
\end{equation}
Chuyển động theo phương ngang:
\begin{equation}\label{ref3}
\ddot{x}_{G}=\frac{d^{2}\left(x_{G}\right)}{dt^{2}}=H\qquad
\end{equation}
\begin{equation}
\Leftrightarrow \frac{d^{2}\left(x+l\sin\theta\right)}{dt^{2}}=H\nonumber
\end{equation}
Chuyển động theo phương đứng:
\begin{equation}\label{ref4}
\ddot{y}_{G}=\frac{d^{2}\left(y_{G}\right)}{dt^{2}}=HV-mg\qquad
\end{equation}
\begin{equation}
\Leftrightarrow\frac{d^{2}\left(l\cos\theta\right)}{dt^{2}}=V-mg\nonumber
\end{equation}
Phương trình chuyển động của xe:
\begin{equation}\label{ref5} M\ddot{x}=u-H\qquad\end{equation}
Mục tiêu điều khiển là duy trì con lắc nằm ở phương thẳng đứng, chúng ta giả sử rằng $\theta\left(t\right)$ và $\dot{\theta}\left(t\right)$ nhỏ nên có thể xem $\sin\theta\approx\theta,\cos\theta\approx1,\theta\dot{\theta}\approx0$. Phương trình động lực học của hệ thống:
\begin{equation}\label{ref6}
\left(2\right)\Leftrightarrow I\ddot{\theta}=Vl\theta-Hl\qquad
\end{equation}
\begin{equation}\label{ref7}
\left(3\right)\Leftrightarrow m\left(\ddot{x}+l\ddot{\theta}\right)=H\qquad
\end{equation}
\begin{equation}\label{ref8}
\left(4\right)\Leftrightarrow 0=V-mg\qquad
\end{equation}
Kết hợp \eqref{ref5} và \eqref{ref7} ta được:
\begin{equation}\label{ref9}
\left(M+m\right)\ddot{x}+ml\ddot{\theta}=u\qquad
\end{equation}
Kết hợp \eqref{ref6}, \eqref{ref7} và \eqref{ref8}:
\begin{equation}\label{ref10}
\left(I+ml^{2}\right)\ddot{\theta}+ml\ddot{x}=mgl\theta\qquad
\end{equation}

Phương pháp 2

Áp dụng phương trình Euler-Lagrange (đang cập nhật)

Laplace 2 vế của \eqref{ref9} và \eqref{ref10}:
\begin{equation}\label{ref11}
\begin{bmatrix}\dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \\\dot{x} \\ \ddot{x} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&0&0 \\ \frac{\left(M+m\right)mgl}{I\left(M+m\right)+Mml^{2}}&0&0&0 \\0&0&0&1\\ -\frac{m^{2}gl^{2}}{I\left(M+m\right)+Mml^{2}}&0&0&0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\x \\ \dot{x} \end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 \\ -\frac{ml}{I\left(M+m\right)+Mml^{2}} \\0 \\ \frac{I+ml^{2}}{I\left(M+m\right)+Mml^{2}} \end{bmatrix}u\qquad
\end{equation}

Bộ điều khiển LQR

Đang cập nhật

Code Matlab

Inverted_Pendulum.m

pendulum.m

25 Bình luận

Trackbacks and Pingbacks

 1. […] Ở bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình mô phỏng con lắc ngược trong Matlab. Mô hình sử dụng bộ điều khiển PID. Phần tính toán động lực học các bạn xem ở bài viết Điều khiển LQR mô hình con lắc ngược […]

 2. topfuck123gals.mobi

  topfuck123gals.mobi EYbYp

 3. athabolrui1987.wikidot.com

  athabolrui1987.wikidot.com 527

 4. schatshadowengine.mobi

  schatshadowengine.mobi WkG

 5. adultshadowengine.mobi

  adultshadowengine.mobi XSky6L

 6. schatshadowrank.mobi

  schatshadowrank.mobi 5bKd

 7. pronbestrank.mobi

  pronbestrank.mobi XziM4C

 8. pronshadowengine.mobi

  pronshadowengine.mobi XPddXp

 9. pronshadowengine.mobi

  pronshadowengine.mobi NrI

 10. pronshadowengine.mobi

  pronshadowengine.mobi 2AiQ2

 11. pronvipse.mobi

  pronvipse.mobi fYS

 12. schatshadowrank.mobi

  schatshadowrank.mobi Zgk

 13. fastfucksite.mobi

  fastfucksite.mobi Z3yA

 14. speedsexsite.mobi

  speedsexsite.mobi XoU4j

 15. tophookupportal.mobi

  tophookupportal.mobi g4ewr

 16. topfucksearch.mobi

  topfucksearch.mobi MsH

 17. topsexportal.mobi

  topsexportal.mobi it1o3

 18. fastsexportal.mobi

  fastsexportal.mobi Lpjo

Viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.