Category: Matlab

Các bài viết hướng dẫn mô phỏng trong Matlab

0

Tính toán các biến symbolic trong MATLAB

Giới thiệu Bài viết này sẽ hướng dẫn tính toán đơn giản các phương trình chứa biến symbolic trong MATLAB. Ví dụ được sử dụng là xác định phương trình động lực học của...

Tay máy phẳng hai bậc tự do 1

Điều khiển tay máy phẳng hai bậc tự do

Giới thiệu Bài viết này sẽ trình bày việc tính toán động lực học tay máy phẳng 2 bậc tự do. Quá trình tính toán phương trình động lực học sử dụng bằng Matlab...

invert-pendulum-2 0

Điều khiển PID mô hình con lắc ngược

Ở bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình mô phỏng con lắc ngược trong Matlab. Mô hình sử dụng bộ điều khiển PID. Phần tính toán động lực học các...

38

Điều khiển LQR mô hình con lắc ngược

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn điều khiển mô hình con lắc gắn trên xe bằng bộ điều khiển LQR trên Matlab. Đầu tiên mình sẽ phân tích để tìm ra phương...

0

Lập trình Genetic Fuzzy Controller

Giới thiệu Ở bài Lập trình Fuzzy controller không dùng toolbox, mình đã giới thiệu cách lập trình Fuzzy controller mà không cần dùng toolbox, điều này giúp dễ dàng chuyển sang code C...

1

Lập trình Fuzzy controller không dùng toolbox

Bài viết này sẽ hướng dẫn thiết kế Fuzzy controller (bộ điều khiển mờ) trên Matlab mà không cần sử dụng toolbox của Matlab. Điều này sẽ giúp các bạn dễ dàng áp dụng...