STM32 GNU MCU Eclipse – Giao tiếp USART

Giới thiệu

Tiếp tục với các tutorial lập trình trên kit STM32F4 với bộ công cụ GNU MCU Eclipse, lần này mình sẽ giới thiệu cách lập trình module USART sử dụng bộ thư viện STM32F4 HAL và thiết lập mode Debug và Release.
Để biết cách cài đặt bộ công cụ GNU MCU Eclipse vui lòng xem lại bài viết này.

Thiết bị sử dụng:

Code

Đoạn chương trình trên thưc hiện: khi nút nhấn được ấn, đèn led sẽ nháy và truyền dữ liệu lên máy tính theo chuẩn USART. Trong quá trình debug thì dữ liệu được hiện lên tab debug.

Tiến Anh

Xin chào, tôi là Tiến Anh. Nội dung trên blog này là những chia sẽ kiến thức của tôi với hy vọng sẽ hữu ích cho mọi người.

You may also like...

Trả lời