Category: Arduino

Các hướng dẫn lập trình cho Arduino

0

Đo tần số xung PWM – Arduino

Bài viết này sẽ hướng dẫn đo tần số của xung vuông trên board Arduino Nano. Thiết bị sử dụng Arduino Nano LCD 16×2 Biến trở Module NE555 Mạch tạo xung NE555 được sử...