Category: Lập trình

0

Đo tần số xung PWM – Arduino

Bài viết này sẽ hướng dẫn đo tần số của xung vuông trên board Arduino Nano. Thiết bị sử dụng Arduino Nano LCD 16×2 Biến trở Module NE555 Mạch tạo xung NE555 được sử...

0

STM32 GNU MCU Eclipse – LCD HD44780

Giới thiệu Bài viết này sẽ lập trình LCD HD44780 trên kit STM32F4 Discovery với bộ công cụ GNU MCU Eclipse. Một số tính năng của thư viện HD44780 sử dụng trong ví dụ...

1

STM32 GNU MCU Eclipse – AHRS MPU9255

Giới thiệu Tiếp tục với các tutorial lập trình trên kit STM32F4 với bộ công cụ GNU MCU Eclipse, bài viết này giới thiệu việc áp dụng giải thuật Attitude and Heading Reference System...

0

STM32 GNU MCU Eclipse – Giao tiếp USART

Giới thiệu Tiếp tục với các tutorial lập trình trên kit STM32F4 với bộ công cụ GNU MCU Eclipse, lần này mình sẽ giới thiệu cách lập trình module USART sử dụng bộ thư...

0

STM32 GNU MCU Eclipse – GPIO Led và Button

Giới thiệu Ở bài viết trước, mình đã giới thiệu cách cài các công cụ để develop chip STM32 trên bộ công cụ GNU MCU Eclipse. Bài viết này sẽ hướng dẫn lập trình...

0

Lập trình giao tiếp USART với STM32F4

Giới thiệu Bài viết này sẽ trình bày ví dụ đơn giản lập trình giao tiếp USART trên Kit STM32F4 Discovery. Chương trình được viết trên IDE Keil uVision5, sử dụng thư viện STM32...