Category: Bài viết

Các bài viết chia sẻ kiến thức cá nhân của tôi.

3

Giới thiệu về giao tiếp I2C

Giới thiệu I²C, viết tắt của từ tiếng Anh “Inter-Integrated Circuit”, là một loại bus nối tiếp được phát triển bởi hãng sản xuất linh kiện điện tử Philips. Ban đầu, loại bus này...

0

Install ROS software packs for UXA-90 robot

The installation process required for the UXA-90 Humanoid robot ROS software based on NimbRo ROS Soccer Package. For more information please visit https://github.com/nvtienanh/UXA_OP Dependencies Ubuntu 14.04 LTS (anything else and you are on your...

Orcad libraries to Altium 0

Chuyển thư viện Orcad sang Altium Designer 15

Phần mềm thiết kế mạch tự động Altium Designer là một môi trường thiết kế điện tử đồng nhất, tích hợp cả thiết kế nguyên lý, thiết kế mạch in PCB, lập trình hệ...

0

Hệ điều hành FreeRTOS

FreeRTOS được nghiên cứu bởi Richardarry với tên ban đầu là FRTOS. Mục đích của FreeRTOS là portable (khả năng linh động) , open source (mã nguồn mở), mini kernel (là một hệ điều...