Đọc cảm biến Waveshare IMU 10 DOF và hiển thị trên Matlab Bình luận

Waveshare IMU 10 DOF

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn đọc cảm biến Waveshare IMU 10 DOF bằng Arduino Uno và truyền dữ liệu lên Matlab để vẽ đồ thị theo thời gian thực.

Tính năng

 • MPU9255 : 3-axis gyroscope, 3-axis accelerometer, and 3-axis compass/magnetometer
   Internal Digital Motion Processing™ (DMP™) engine, offloads complicate fusion calculation, sensor synchronization, gesture recognition, etc.
   Internal Digital Motion Processing™ (DMP™) engine, offloads complicate fusion calculation, sensor synchronization, gesture recognition, etc.
   Comparing with MPU6050, the MPU9255 is lower power consumption, and more suitable for wearable devices
 • BMP180 : barometric pressure sensor
   Embedded temperature sensor for temperature compensation
 • You can get the 10 DOF data through I2C interface

Thông số kỹ thuật

 • Power : 3.3V~5.5V (internal voltage regulation with low dropout)
 • Accelerometer
   Resolution : 16 bit
   Measurement range (configurable) : ±2, ±4, ±8, ±16g
   Operating current : 450uA
 • Gyroscope
   Resolution : 16 bit
   Measurement range (configurable) : ±250, ±500, ±1000, ±2000°/sec
   Operating current : 3.2mA
 • Compass/Magnetometer
   Resolution (configurable) : 14 or 16 bit
   Measurement range : ±4800µT
   Operating current : 280uA
 • Barometric pressure sensor
   Resolution (configurable) : 16~19 bit
   Measurement range : 300~1100hPa (altitude : +9000m~-500m)
   Accuracy : 0.02hPa(0.17m)

Kết nối với Arduino

Sơ đồ đấu dây
Sơ đồ đấu dây với Arduino

Các bạn download code Arduino ở bên dưới bài viết (Code này có tích hợp giải thuật AHRS để xác định hướng của IMU, cái này mình download trên mạng và chỉnh sửa để hoạt động với cảm biến IMU mà mình có). Chi tiết các bạn có thể xem trong phần commnent trong code và tùy ý chỉnh sửa.

Một số phần mà mình đã thực hiện:

 • Tốc độ truyền 115200
 • Thời gian lấy mẫu 100Hz
 • Protocol truyền dữ liệu lên máy tính: [ax;ay;az;gx;gy;gz;mx;my;mz;Yaw;Pitch;Roll;/n . Đây là định dạng do mình quy ước, trên Matlab sẽ có đoạn code để phân tách dữ liệu

Real time plot Matlab

Đoạn chương trình dưới đây lấy dữ liệu từ protocol mà mình đã xác lập từ Arduino và vẽ đồ thị thời gian thực giá trị ax, hình dưới thể hiện kết quả nếu chạy thành công.

Serial Data Log
Serial Data Log

Đây là video demo của mình

Viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.