Đo tần số xung PWM – Arduino Bình luận

Bài viết này sẽ hướng dẫn đo tần số của xung vuông trên board Arduino Nano.

Thiết bị sử dụng

Arduino Nano

LCD 16×2

Biến trở

Module NE555


Mạch tạo xung NE555 được sử dụng để tạo xung vuông với tần số và biên độ có thể điều chỉnh được trên mạch, thích hợp cho các ứng dụng tạo xung, điều khiển động cơ nhanh chậm,…
Thông số kỹ thuật:

 • Điện thế ngõ vào: từ 5 ~ 15VDC. Chú ý: khi nguồn cung là 5V, dòngngõ ra có thể xung quanh giá trị 15mA, khi nguồn cấp là 15VDC thì dòng ngõ ra có thể đạt xung quanh giá trị 35mA.
 • Độ lớn áp đỉnh ngõ ra: từ 4.2VPP – 11.4VPP (điện áp ngõ vào khác nhau thì độ lớn áp ngõ ra khác nhau)
 • Độ rộng xung ngõ ra (Duty Cycle) có thể điều chỉnh được.
 • Vùng tần số ngõ ra có thể chọn:
  • LF: 1Hz ~ 50Hz
  • IF: 50Hz ~ 1KHz
  • High-frequency: 1KHz ~ 10KHz
  • HF: 10KHz ~ 200KHz
 • LED chỉ thị ngõ ra: mức thấp: LED On, mức cao: LED Off, Mức bình thường: LED nhấp nháy
 • Độ lớn Maximum dòng ngõ ra :
  • >=15mA (khi nguồn ngõ vào 5V)
  • >=35mA(khi nguồn ngõ vào là 12V)
 • Tần số ngõ ra có thể điều chỉnh được thông qua công thức sau:
  • T = 0.7(RA + 2*RB) *C
  • Trong đó: RA, RB từ 010k.
  • LF khi C = 0.00uF
  • IF khi C = 0.1uF
  • HF khi C = 1uF
  • HF khi C = 100uF

Sơ đồ đấu dây

LCD – Arduino

 • GND – GND
 • VCC – +5V
 • V0 – Biến trở
 • RS – D12
 • RW – GND
 • E – D11
 • D4 – D5
 • D5 – D4
 • D6 – D3
 • D7 – D6
 • A – +3V3
 • K – GND

Module NE555 – Arduino

 • Output – D2

Giới thiệu về xung PWM


PWM điều chế độ rộng xung (Pulse-width modulation) là ngoại vi phổ biến được hỗ trợ hầu hết trong các loại vi điều khiển, ứng dụng rộng rãi và nhất là trong lĩnh vực điều khiển động cơ. Một số thông số cơ bản của xung PWM:

 • Duty cycle: tỷ lệ phần trăm mức cao. Duty cycle được dung để tính giá trị trung bình của tín hiệu PWM
 • Period: chu kỳ xung (T) chính là khoảng thời gian giữa 2 lần xung cạnh lên (hoặc xung cạnh xuống) liên tiếp
 • Pulse width: độ rộng xung chính là thời gian giữ 1 xung cạnh lên và xung cạnh xuống liên tiếp.
 • Tần số xung f được tính f = 1/T

Trong ví dụ này, board NE555 được sử dụng để điều chế độ rộng xung và tín hiệu xung PWM ở chân output của NE555 được kết nối với chân D2 của Arduino để đo tần số xung.

Code Arduino

Viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.